Tekerlekli Sandalye SGK Ödemesi

Tekerlekli sandalye, bedensel engeli bulunan kişiler için çok önemli bir araç. Hatta bu kişiler tüm özgürlüklerini bu araç sayesinde kazanabilmektedir. Türkiye’de tekerlekli sandalye alabilmek için belli bir bütçeye sahip olmak gerekli. En az 2000 TL’den başlayan bu cihazlar, türüne göre de farklılık göstermekteler. Pek çok kişi için bütçe yetersizliği nedeniyle sosyal medyada, tv programlarında tekerlekli sandalye bağışı yapılmakta, para toplanmakta. Hatta bu cihaza sahip olamadığı için ömrünün uzun bir kısmını eve mahkum olarak geçiren kişiler de bulunmakta. Tekerlekli sandalye SGK ödemesi, SGK tarafından karşılanmaktadır; ancak bunun için belli kriterler gerekmektedir. Örneğin akülü tekerlekli sandalyeler bulunurken bir de standart tekerlekli sandalyeler mevcuttur. Her bir cihaz için de farklı koşullar gözetilmektedir. Standart tekerlekli sandalyeler için SGK geri ödemesi talep edildiğinde, engelli kişilerden talep edilen koşullar aşağıda yer almaktadır.

 • Öncelikle engeli bulunan kişinin, tekerlekli sandalye için rapor alması gerekir. Bu kişilerin doktor ve kurul onaylı rapor ile SGK’ya müracaat etmesi gerekmektedir.
 • Raporun mutlaka devlet hastanesinden alınmış olması ve ortopedi doktoru tarafından da imzalanmış olması gerekmektedir.
 • Bu koşullar yerine getirildikten sonra, satın alınan tekerlekli sandalyenin (akülü ya da manuel) ubb kaydının bulunması ve barkodunun da olması gerekmektedir. Tekerlekli sandalye SGK ödeneği alabilmek için, alınan sandalye ile yetkili bayiye başvuruda bulunmak gerekmektedir. Bu bayiler hasta adına gerekli girişleri gerçekleştirmekteler.
 • Hasta bunları gerçekleştirdikten sonra UBB barkod fişi, garanti belgesi, fatura ve ssk kodu ile SGK’ya başvuruda bulunmaktadır. Başvuru gerçekleştikten sonra, hasta adına gerekli incelemeler yapılır ve 1 ile 1.5 ay arası bir sürede SGK ödemesi hastaya ait ibraz ettiği banka hesabına gerçekleştirilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Tekerlekli Sandalye Temini

Akülü tekerlekli sandalye gibi cihazlar için ise durum biraz daha farklıdır. Hastanın bu noktada akülü sandalyeye ihtiyacının olup olmadığı da kurul tarafından belirlenmektedir. Tekerlekli sandalye SGK tarafından karşılandıktan sonra, hasta bu cihazı 5 yıl kullanmak durumundadır. Garanti belgesi ile herhangi bir arıza durumunda, bayi ile iletişime geçerek sorunlar çözülebilmektedir. 5 yıl süre geçmeden hasta farklı bir sandalye için talepte bulunamaz. Tekerlekli sandalye SGK ödemesi için gerekli koşullar bunlardan oluşmaktadır.

Tekerlekli sandalye modelleri ihtiyaca göre farklılık göstermektedir. Çocuk boy için olanları alınabileceği gibi, akülü, manuel ve refakatçi kontrollü çeşitler de bulunmaktadır. Ürün ve markaya göre de fiyatlar değişkenlik gösterir. SGK da bu ürünlerin bedelinin bir kısmını karşılamaktadır. Örneğin; standart tekerlekli sandalyeler için SGK ödemesi 500 TL iken, özellikli olan tekerlekli sandalyeler için SGK ödemesi 1200 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarlar 2014 yılında Resmi Gazete‘de yayınlanmıştır. Yani 5000 TL’lik bir tekerlekli sandalye satın alan hasta için yine 1200 TL’lik bir ödeme sağlanacaktır.

Tekerlekli sandalye SGK ödemesi konusunda yanlış bilgiler bulunmaktadır. Bu durum da kişilerin yanlış yönlenmesine sebep olmaktadır. SGK ödemesi konusunda vatandaşlar mutlaka bilinçlendirilmeli ve daha fazla engellinin tekerlekli sandalyeye sahip olmasına olanak sağlanmaktadır. SGK ödemesi sağlandığını bilmeyen pek çok insan tekerlekli sandalye konusunda belli girişimlerde bulunmamakta, sırf bu nedenler yüzünden de özgürlüğüne kavuşamamaktadır. Tekerlekli sandalye, bedensel  engeli bulunan kişilerin hem kendini geliştirmesine yardımcı olurken hem de pek çok işi tek başlarına yapabilmelerine olanak da sağlamaktadır. Bu sebeplerden dolayı da çevrede bulunan engelli kişilerin SGK’ya yönlendirmesi mutlaka sağlanmalıdır.

SGK'nın Tekerlekli Sandalye Ödemesi İçin İstediği Şartlar

1) Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumunun yanında;

 • a) El, ön kol ve kolun tek taraflı fonksiyonuna mani olan haller veya,
 • b) Kalp yetmezliği veya koroner arter hastalıkları veya,
 • c) Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları;

2) Yukarda sayılan hastalıklar gibi tekerlekli sandalyeyi hareket ettirememesi yada hareket ettirmesi halinde kişinin sağlığının tehlikeye gireceği durumlarda, bu durumlarının Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin Cerrahisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Erişkin veya Çocuk Nöroloji uzman hekimlerinden birinin ve kalp yetmezliği veya koroner arter hastalıkları varsa ayrıca Kardiyoloji uzmanı, adı geçen branşta hekim yoksa Dahiliye uzmanı; kronik obstrüktif akciğer hastalıkları varsa ayrıca Göğüs Hastalıkları uzmanı, adı geçen branşta hekim yoksa Dahiliye uzmanının yer aldığı; mental fonksiyonlar yönünden akülü tekerlekli sandalye kullanıp kullanamayacağı hususunun ayrıca belirtildiği; psikiyatri uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla akülü tekerlekli sandalye Kurumca bedelleri karşılanır.

3) Trafik tescili zorunlu olan ve kullanımı için H sınıfı sürücü belgesi gerektiren motorlu malul arabalarının Kurumca bedelleri karşılanmaz. Ancak, SUT’un yürürlük tarihinden önce Kurumca temin edilmiş motorlu malul arabalarının bakım ve onarım işlemleri SUT hükümleri doğrultusunda yürütülür.

4) İlgili firma tarafından en az 2 (iki) yıl garanti, 10 (on) yıl yedek parça bulunurluk garantisi ve teknik destek taahhütnamesi verilmiş olmalıdır.

5) 16 yaşın üzeri hastalara temin edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır. Ayrıca 11-16 (16 yaş dahil) yaş arası hastalarda da ev, okul gibi kapalı alanlarda kullanım için yukarıdaki kriterleri sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere pediatrik akülü tekerlekli sandalye bedeli standart akülü tekerlekli sandalye bedeli üzerinden Kurumca karşılanır.

Tekerlekli Sandalye Almak İçin Nereye Başvurulur?

Tekerlekli sandalye SGK ödemesi konusunda belli kriterler bulunmaktadır. Bu kriterlere sahip olan kişiler kendileri için uygun olan sandalyeyi satın alıp sonrasında ise ödemesini alabilmektedir. Bu işlemler ile Sosyal Güvenlik Kurumu ilgilenmektedir. Hastaların tüm işlemleri, ödemeleri ve takipleri bu kurum tarafından gerçekleştirilmektedir. Öncelikle hastanın bedensel engelinin ölçütü hesaplanmaktadır. Bedensel ölçütlere göre ise ne tür bir sandalye kullanması gerektiğine karar verilmektedir. Bu işlemler nöroloji ve ortopedi gibi birimler tarafından gerçekleştirilmektedir. Kurul tarafından muayene edilen hastaya bedensel engel oranının bulunduğu bir rapor verilmektedir. Bu rapor karşılığında da standart tekerlekli sandalye mi yoksa akülü tekerlekli sandalye mi verileceği kararlaştırılmaktadır. Bütün bu işlemler hallolduktan sonra da hasta, uygun görülen tekerlekli sandalyeyi satın alır ve faturası ile birlikte bağlı olduğu SGK müdürlüğüne başvuruda bulunur. Tüm bu evraklar incelendikten sonra tekerlekli sandalye SGK ödemesi yapılıp yapılmayacağı hastaya bildirilir. 1 ya da en fazla 2 aylık bir süreç işledikten sonra ise gerekli ödeme hastanın banka hesabına yapılmaktadır.

resmi gazete sgk akülü sandalye ödemesi

resmi gazete tekerlekli sandalye ödemesi

Akülü tekerlekli sandalyeler bedensel engelin yanında el ya da kol gibi organlarda da engel bulunması durumunda verilmektedir. Genellikle standart sandalyeleri yürütemeyecek nitelikte olan bireyler bu cihazlardan yararlanabilmektedir. Yani her isteyen akülü sandalye alma hakkına sahip olamamaktadır. Yine doktor raporu ile onaylanan bu durum ile hastalar akülü sandalye de satın alabilmektedir. Her rahatsızlığa göre sandalye seçimi uzman doktorlar tarafından belirlenmektedir. Bu alanda tekerlekli sandalye çeşitleri ve hastalara göre de belli özellikleri bulunmaktadır. Hangi hastaların hangi sandalyeden yararlanabileceği aşağıda yer almaktadır.

 • Manuel tekerlekli sandalyeler, tekerleklerin üzerinde bulunan demir aksamlar sayesinde hasta tarafından manuel olarak çevrilmektedir. Tekerlekli sandalye SGK ödemesi konusunda bu sandalyeler dahildir. Bu ürünler genellikle belden aşağısı için bedensel engeli olan kişiler için sunulmaktadır. Elinde ya da vücudun üst kısmında engel bulunmayan kişiler bu sandalyeleri rahatlıkla kullanabilmektedir. Yine sandalye manuel olarak durdurulur ve manuel olarak hareket ettirilmektedir.
 • Akülü tekerlekli sandalyeler ise biraz daha farklıdır. Bedensel engelin vücudun pek çok noktasında bulunduğu ve hastanın manueli kullanamayacak boyutta olduğu durumlarda verilmektedir. Parmaklarda felç durumu söz konusu değil ise hasta rahatlıkla bu cihazı kullanabilmektedir. Kolda felç olması durumu bu sandalyenin verilmesi için öncelikli şartlardan biridir. Tekerlekli sandalye SGK ödemesi grubunda bu sandalye modeli de yer almaktadır.
 • Pediatrik tekerlekli sandalyeler ise tamamen çocuk engelliler için üretilmektedir. Çocukların yaşına ve boyuna göre dizayn edilen bu sandalyelerden çocuk hastalar yararlanabilmektedir. Bu sandalyelerin de manuel ve akülü olanları bulunmaktadır.
 • Tekerlekli sandalyeler için belli bir kilo standardı bulunduğundan aşırı kilolu kişiler için geniş tekerlekli sandalyeler üretilmektedir. Tüm bu tekerlekli sandalyeler için de hastanın konforu ve işini halledebilme kolaylığı amaç edinilmektedir.
>  Google Haritalar Artık 40 Milyondan Fazla Lokasyon İçin Erişilebilirlik Bilgisi Sağlıyor

Tekerlekli Sandalye SGK Ödemesi 2019

Tekerlekli sandalye SGK ödemesi konusunda pek çok rivayet bulunmaktadır. Herkes farklı alanlarda fikir beyan etmektedir ancak; bu cihazların ne kadarını devletin karşıladığını da hemen hemen çoğu kişi bilmemekte. 2014 yılında resmi gazetede yayımlanan karara göre, manuel tekerlekli sandalyeler için 500 TL, özellikli tekerlekli sandalyeler için ise 1200 TL geri ödeme sağlanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu ödeneği verebilmesi için aramış olduğu belli şartlar bulunmakta. Bu şartlar da hem standart hem de akülü modeller için aşağıdaki gibidir.

 • Standart tekerlekli sandalye alabilmek için hastanın ayakta duramıyor olması, alt ekstremitede işlevsizlik ya da güç kaybı durumu olması gerekmektedir. Bu durum ise Nöroloji, Ortopedi, Beyin Cerrahisi ya da pediatri doktorları tarafından resmi olarak onaylanmış olması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan kişilere tekerlekli sandalye ödemesi kapsamında standart tekerlekli sandalye verilebilmektedir.
 • Akülü tekerlekli sandalye için ise; hastanın ayakta duramıyor olması, belden aşağıdaki uzuvlarında işlevsizlik durumu olması gerekmektedir. Tüm bunların yanında ise standart tekerlekli sandalyeyi kullanamayacak bir engel daha bulunması gerekmektedir. Bu da el, kol ya da parmaklarda engel durumunun gözlenmesi şeklindedir. Tüm bunların da Nöroloji, Beyin Cerrahisi, Ortopedi ya da Pediatri tarafından raporlanmış olması gerekmektedir. Bu tür rahatsızlığı bulunan hastalara akülü tekerlekli sandalye uygun görülmekte. Akciğer hastalığı ya da koroner arter hastalıkları bulunan kişiler de akülü tekerlekli sandalyeyi gerekli rapor karşılığında temin edebilirler.
 • Akülü sandalyeler için akülü sandalye sgk ödemesi bu yıl için 2500 TL olarak belirlenmiştir. Standart tekerlekli sandalyeler için 500, özellikli sandalyeler için ise 1200 TL’dir.
 • Hastalar 5 yıl içinde farklı bir sandalye için başvuruda bulunamamaktadır.

Devlet Akülü Sandalye ve Manuel Sandalyenin Ne Kadarını Karşılıyor?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi tekerlekli sandalye engellilerin için büyük önem taşıyan bir araç, hatta uzuv… Ve bu araç olmadan da kendi işlerini halledebilmeleri ne yazık ki pek de mümkün olamamakta. Bu nedenle maddi güçsüzlükler sebebi ile de tekerlekli sandalye alamayan nice engelliler “hala” var. SGK’ya başvurarak tekerlekli sandalye almak elbette mümkün ancak; engellilere tekerlekli sandalye ödeneğinin sonradan verilmesi şartı ile gerçekleşmekte. Yani önce engelli bireyler belli bir bütçe ile raporlarında yazan uygun tekerlekli sandalyeyi satın almaları gerekmektedir. Tekerlekli sandalye almak için SGK ödemesi ancak bu yolla mümkün olabilmektedir. Ödenekten önce satın alım için ücreti bulamayan ve bu sebeplerden dolayı sandalye alamayan kişiler için henüz bir yasa tasarısı bulunmamaktadır. Engelli bireyler öncelikle raporlarını yetkili bir firmaya göstererek kendileri için uygun görülen aracı satın almak ile mükelleftir. Sonrasında ise satın alınan araca ait bazı belgeler ile SGK müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekmektedir. Ancak bu yollar ile ödenen para belli bir süre sonra banka hesabına yatırılmaktadır. Yani aslında yine devlet tekerlekli sandalyeyi karşılamaktadır ancak; önce ödemesini de engelliden talep etmektedir.

Tekerlekli sandalye SGK ödemesi için mutlaka ibraz edilmesi gereken evraklar bulunmaktadır. Bunların içinde en önemli evrak hastaya ait rapordur. Tekerlekli sandalye çeşidine göre rapor Nöroloji, Beyin Cerrahisi, Pediatri ya da Ortopedi doktorları tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu raporun kaybedilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na ibraz edilmemesi halinde ödeme, engelli kişinin hesabına sağlanmayacaktır.

İkinci evrak ise, barkod numarasıdır. Barkod numarası da SGK’ya verilmesi gereken evraklar arasında yer almaktadır. Bu evraklar ile birlikte satın alınan ürünün faturası ve garanti belgesi de ibraz edilmek durumundadır. Hasta tüm bu evrakları teslim ettikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu görevlileri tarafından gerekli incelemeler sağlanacaktır. Bu işlemler de tamamlandıktan sonra hastanın ödeneği devlet tarafından hesabına yatırılacaktır. Tekerlekli sandalye SGK ödeneği için bu koşullar unutulmamalıdır.

Akülü Sandalye İçin Devlet Ödemesi

Akülü tekerlekli sandalyeler, standart sandalyelere göre biraz daha farklıdır. Bu ürün grubunu kullanabilmek için hastanın biraz daha farklı engellere sahip olması gerekmektedir. Standart sandalye kullanımında hastalar manuel olarak kendileri sürüş yapabilmektedir; ancak akülü sandalyeler daha çok, el ve kol bölgesinde işlevsizlik hali bulunan ve manuel sandalyeyi kullanamayacak düzeyde olan kişilere verilmektedir. Elbette bunun için de doktor tarafından rapor gerekmektedir.

Öncelikle kişinin engel durumu ölçülmekte ve buna uygun olarak sandalye sunulmaktadır. Doktor tavsiyelerine uyarak kendiniz için uygun olan tekerlekli sandalyeyi satın alabilirsiniz. Tekerlekli sandalye SGK ödemesi grubuna akülü tekerlekli sandalyeler de girmektedir. Bu alanda SGK 2500 TL gibi bir geri ödeme sağlamakta. Standart akülü tekerlekli sandalye alabilmek için koroner arter rahatsızlığı, el ya da kolda felç durumu ve göğüs hastalıkları ile ilişkili olan ciddi rahatsızlıkların bulunması gerekmektedir. Bu sandalye için doktor raporları arasında ekstradan psikiyatr uzmanının da rapor yazmış ve imzalamış olması gerekiyor. Sadece bu koşulları yerine getiren kişiler, devlet ödemesinden faydalanabilmektedir. SGK’ya gerekli raporlar ile başvuru yapan kişiler, gerekli belgeleri de vermek süreti ile başvuruda bulunmuş olacak. UBB barkod kodu, garanti belgesi, rapor ve cihaza ait fatura SGK’ya mutlaka teslim edilmelidir. Teslim edilen belgeler ile ilgili olarak ödenekler belli bir süre incelenir ve ödemeler hastaların hesabına gerçekleştirilir. Tekerlekli sandalye SGK ödemesi için bu koşullar yerine getirilmelidir. Bu işlemler yapılmadığı ya da evraklardan biri kaybedildiği takdirde, devlet tarafından hak edilse dahi ödeme alınamayacktır.

Devlet Tekerlekli Sandalye Karşılıyor mu?

Tekerlekli sandalyeler özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Hatta hastaların da belli koşulları sandalye çeşitlerini etkilemektedir. Bu nedenle de her hasta için uygun olan sandalye, hekimler tarafından verilmektedir. Tekerlekli sandalye alabilmek için belli kriterler bulunmakta. Hastalar bu kriterleri karşıladıklarında 5 yıl süre ile tekerlekli sandalye kullanımından faydalanabilmektedir. Tekerlekli sandalye SGK ödemesi değerlendirildiğinde ödemesini alamayan kimse hemen hemen bulunmamakta. Önemli olan evrakların tam ve eksiksiz olarak SGK’ya ibraz edilmesi yönündedir. Bu işlemleri tamamlayanların da ödemeleri kısa bir süre içinde hesaplarına yatırılmakta.

Bildiğiniz gibi tekerlekli sandalye için farklı türler bulunmaktadır. Bazı doktorlar hastalar için akülü sandalyeyi uygun görürken bazıları ise standart tekerlekli sandalyeleri uygun görmektedir. Bu durum engel boyutuna göre değişkenlik gösteriyor. Akülü arabalar için standart kullanımı gerçekleştiremeyen hastalar seçilmektedir. Elinde ya da kolunda güç yitimi söz konusu olan kişiler için bu arabalar uygun bulunmakta. Elbette bu ürünün kullanımı için de doktorun onayı mutlaka gerekmektedir.

Tekerlekli sandalye SGK ödemesi sağlanırken, hastalar mutlaka E-devlet sistemi üzerinden takipte bulunmalıdır. Ödemeler hastalara ait banka hesaplarına yatırılmaktadır. E-Devlet sisteminde ödeneğin çıkıp çıkmadığına dair detaylı bilgiler yer almaktadır. Ödemesi sağlanmayan kişiler E-Devlet’te var olduğunu gördüğü halde hala bekliyorsa, ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunabilmektedir. Ancak; ödemenin yapılmaması için farklı bir neden de oluşabilmektedir. Evraklarda eksiklik olması, raporun ya da farklı bir belgenin yetersiz görülmesi gibi faktörler bu durumu etkileyebilmektedir. Böyle durumlarda ise mutlaka SGK’dan yardım talep edilmeli, durum hakkında detaylı bilgi istenmelidir.

Tekerlekli sandalye için ödeme yapılırken akülü tekerlekli sandalyeler için 2500 TL, özellikli manuel sandalyeler için 1200 TL, manuel standart sandalyeler için ise 500 TL devlet ödemesi yapılmaktadır. Bu nedenle vatandaşların mutlaka bu konuda dikkatli davranması gerekmektedir. Neticede bu ödemeler başlangıçta hastanın cebinden çıkmakta, sonrasında devlet tarafından ödenmektedir. Hatta bu konu ile alakalı pek çok sorun yaşanmıştır. Bir dönem pek çok hasta SGK karşıladığı için 4000 TL ile 5000 TL arasında sandalye satın almış ancak; devletten kalan 3000 TL’lik desteği göremeyince mağdur olmuştur. Bu sebeple mutlaka iyi araştırma yapılmalı, devletten ödeme alınıp alınamayacağı iyice sorgulanmalıdır. Vatandaşların mağdur olmaması tamamen bilinçlenmeye bağlıdır.

>  Otomobil Kullanan Engelliler İçin Kış Aylarına Özel Tavsiyeler

Tekerlekli Sandalyelerin Yenilenme Süreci

Tekerlekli sandalyeler engelliler için ciddi anlamda önem teşkil etmekte; çünkü yalnızca bu cihazlar sayesinde mobilite kazanmaktayız. Bu nedenle de almış oldukları sandalyelerin de iyi performans göstermesi gerekmekte. Örneğin yolda motoru zayıf, yalpa yapan ya da freni iyi tutmayan sandalyeler, engellinin hayatını kolaylaştıracağına daha da zorlaştırmaktadır. SGK tekerlekli sandalye için ödeme gerçekleştirmeye başladıktan sonra, pek çok insanın hayatı daha da kolaylaştı. Özellikle tekerlekli sandalyeye ulaşmanın mutluluğu ile pek çok engelli de kendi engellerini aşıyor.

Tekerlekli sandalyeler için devlet tarafından belirtilen yenileme süreci 5 senedir. 5 sene yıpranma payı olarak belirlenmiştir. Bu sürede sandalyenin kırılması, kaza sonucu parçalanması gibi durumlar, kullanıcı hatası niteliği taşıdığından yeniden tekerlekli sandalye ödeneği için beklemek ile yükümlüyüz. Çok eskiden tekerlekli sandalye sahibi olan kişilerin vefat etmesi durumunda, var olan sandalyeler devlete geri verilmekteydi. Sandalyesini yenilemek isteyen kişiler de bu sandalyelerden yararlanmaktaydı. Ancak; sandalyelerin bozuk olması ya da farklı durumlar engellileri daha da büyük zorluklarla karşılaştırmaktaydı. 2014 yılında çıkan yasa ile birlikte, engelliler bir nebze de olsa tekerlekli sandalyelere daha kolay ulaşabilmekte ve konfor sahibi olarak özgürlüklerine kavuşabilmektedir.

Tekerlekli Sandalye Fiyatları

Tekerlekli sandalyeler modellerine ve işlevlerine göre fiyat farklılığı göstermektedir. Özellikle akülü tekerlekli sandalyeler biraz daha pahalıdır. Bu sandalyelerin SGK tarafından karşılanması da fiyatlarda değişikliğe sebep olabilmektedir. Her nasıl ki bir gözlük alırken SGK’nın karşıladığı standart gözlük çeşitleri varsa, tekerlekli sandalyeler için de durum böyledir. Pek çok mağaza SGK’nın karşılayacağı modelleri getirmektedir. Çünkü Türkiye’de tekerlekli sandalye alımı konusunda çok büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Hem pahalı olması, hem de gelir düzeyinin az olması bu faktörler arasında yer almaktadır. Tekerlekli sandalye SGK ödemesi yapılırken de önce ödeme hasta tarafından yapılmakta, sonrasında ödenek olarak yatırılmaktadır. Bu da hastalar için oldukça zorlu bir süreçtir. Standart tekerlekli sandalyeler için 500 TL, özellikli sandalyeler için 1200 TL, akülü sandalyeler için ise 2500 TL devlet ödemesi sağlanmaktadır. Bu nedenle de alınacak sandalyeler bu oranlarda seçilmektedir.

Tekerlekli sandalye fiyatları standart modeller için 400-500 TL’den başlamakta. Bunlarda farklılık gösteren modeller de bulunmaktadır. Tekerleklerin sökülüp çıkarılabilmesi, fren sistemi gibi pek çok faktör fiyatı da etkisi altına almaktadır.

Akülü sandalye modelleri ise daha da pahalı. Çünkü bu sandalyeler akü gibi pahalı bir parçaya ve motora sahip. Kuru ya da jel akü sistemi ile çalışan bu araçlar 2000 TL ile başlamakta ve fiyatlar giderek artmaktadır. Akünün çeşidi, kontrol mekanizması ve ekstra özellikler ile fiyatlar 50.000 TL’ye kadar yükselmekte. Tekerlekli sandalye SGK ödemesi kapsamına 2500 TL ve üstü araçlar girmediği için, maddi durumu daha yüksek olan kişiler bu araçlardan yararlanabilmektedir.

Manuel Tekerlekli Sandalye ve Akülü Tekerlekli Sandalye Arasındaki Farklar

Manuel tekerlekli sandalyeler el yordamı ile hareket ettirilebilmektedir. Bu nedenle elinde herhangi bir rahatsızlığı olmayan kişilere doktor onayı ile verilmektedir. Akülü sandalyelerde ise genellikle el ya da kolda işlev kaybı bulunan, ellerini hareket ettiremeyen ve manuel sandalye kullanamayan kişiler için rapor verilmektedir. Her iki sandalye için de tekerlekli sandalye SGK ödemesi bulunmaktadır. Manuel için 500 TL, akülü için ise 2500 TL devlet ödemesi bulunmaktadır. Hastalar gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde, 1 ile 1.5 ay arasında ödemelerini alabilmektedir. Akülü arabalar bir akü sistemi ile güç alıp çalışmaktadır. Şarj edilebilir özelliklerinin olması nedeniyle kumanda kontrolü ile normal bir araba sürer gibi kullanılmaktalar. Yani bu aracın insan gücüne ihtiyacı yoktur. Akülü arabalar çok daha pahalıdır. Konfor, dış aksam, iç aksamda kullanılan ekstra parçalar, katlanılabilirlik, ayağa kaldıran gibi özellikler de fiyatı etkilemektedir.

Doktorların Yanlış Tekerlekli Sandalye Vermesi Sonucu Ne Olur?

Tekerlekli sandalye kullanımları tamamen doktor insiyatifinde olan bir durumdur. Tekerlekli sandalye SGK ödemesinden faydalanmak isteyen engelliler, doktora muayene olarak rapor talebinde bulunmaktadır. Doktorlar gerekli muayeneleri gerçekleştirdikten sonra, hastanın ne tarz bir tekerlekli sandalye kullanması gerektiğine karar vermektedir. Bu sandalye hastanın hayatını kolaylaştırmalı ve hayatını riske atmamalıdır. Bu nedenle de doktor doğru karar vermelidir. Örneğin elinde felç bulunan bir kişiye manuel tekerlekli sandalye vermek doğru bir karar değildir ancak; geçmişte buna ait pek çok örnek bulunmaktadır. Kişinin bedenini zorlayan, engelini daha da artıracak durumlara sebep olan sandalyeler, engelli kişiye verildiği takdirde, hastanın dava açma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yanlış tedaviye girmektedir ve doktorun uygulamış olduğu yanlış tedavi yönteminden kaynaklanmıştır. Bu nedenle de hasta tüm haklarını korumalı, gerektiği durumda hukuki boyutu değerlendirmelidir.

Tekerlekli Sandalyelerin Faydası

Tekerlekli sandalye SGK ödemesi ile karşılanabilmektedir. Bu nedenle de bu yönden tekerlekli sandalyeye rağbet çok. Özellikle bedensel engeli yüksek olan, evlerinde asosyal durumda olan kişiler, bir an evvel tekerlekli sandalyeye kavuşmayı beklemektedir. Tekerlekli sandalyelerin pek çok faydası bulunmaktadır. Özellikle kişinin üzerinde psikolojik yönden katkısı oldukça büyüktür.

 • Tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan bir engelli artık özgürlüğüne kavuşmuştur. Ailesine fiziksel olarak yük olduğunu düşünen kişi psikolojik olarak biraz daha rahatlamaya başlar.
 • Tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan engelli, artık dışarı daha rahat çıkabilir, “bölgesinde mevcutsa” toplu taşıma araçlarını kullanabilir.
 • Sürekli evde olan ve yatağa ya da koltuğa mahkum olan kişiler, bir süre sonra bunalıma girmektedir. Ancak; tekerlekli sandalyeler sayesinde spor alanında bile pek çok şey başarmış engelliler bulunmaktadır. Bu nedenle tekerlekli sandalye kişileri daha da motive etmekte ve bir şeyler başarmalarını sağlayabilmektedir.
 • Özellikle okula tekerlekli sandalye ile gidemeyen engelli çocuklar, teneffüs zili çaldığında sınıfta oturmak zorunda oldukları için depresyona bile girebilmektedir. Ancak; tekerlekli sandalye çocuklar için de büyük bir hayat kurtarıcısıdır. Çocukluk döneminde mutlu olan ve bir şeyler başaran kişiler, erişkin olduklarında da aynı hissiyat içinde olmaktadır.
 • Tekerlekli sandalye temini, SGK ödemesi ile de yapılabildiğinden dolayı, kişiler ekonomik sorunlar yaşamadan bu cihazlara sahip olabilmektedir. Cihazlar için elbette başlangıçta belli tutarlar ödenmektedir ancak; sonrasında bu tutarlar devlet tarafından geri verilmektedir.
 • Tekerlekli sandalye ile dans, atletizm, curling gibi pek çok aktiviteye katılmak mümkündür. Engelli kişiler arkadaşları ve sevdikleri ile bu aktivitelere katılabilirken engelli tuvaletlerini de rahatlıkla kullanabilmektedir.

Tekerlekli Sandalye SGK Ödemesi Nasıl Alınır?

Tekerlekli sandalye SGK ödemesi için herkes, başvuru yaptıkdan sonra, ödemelerini ne zaman ve nasıl alacağını merak etmektedir. SGK’ya gerekli evraklar ile müracaat eden ve belgelerini ibraz eden kişiler için SGK 2 aya yakın bir süre vermektedir. Bu süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu personelleri tarafından belli incelemeler gerçekleştirilir ve ödeme yapılıp yapılamayacağı konusunda araştırmaya gidilir. Raporlar ve gerekli diğer evraklar incelendikten sonra karara varılır. Hastalar bu süreci E-Devlet sisteminden takip edebilmektedir. Bu sürede işlemlerin ne hızda gittiği ve hangi aşamada olduğuna dair bilgiler sistemde yer almaktadır. Tekerlekli sandalye için SGK ödemesi çıkan kişilere banka hesapları üzerinden ödeme yapılmaktadır. Ödemeler yine  E-Devlet sistemi üzerinden takip edilebilmektedir. Bunun yanı sıra ödemesi sağlanmayan kişiler SGK’dan gerekli bilgileri talep edebileceği gibi, durum hakkında genel sorgulama gerçekleştirebilmektedir. Neden ödeme yapılamadığı konusu da genellikle evraklarda eksiklik ya da yanlışlık olması sebebi ile olabilmektedir.

sgk tekerlekli sandalye istediği evraklar

sgk’nın tekerlekli sandalye satan firmadan istediği evraklar

About Author /

Tekerlekli sandalye ve aksesuarları tanıtımlarına, Türkiye'deki ve dünyanın diğer ülkelerindeki tekerlekli sandalye teknolojisi ile ilgili en son çıkan haberlere, tekerlekli sandalye kullanıcılarının yaşam koşullarını iyileştirecek bilgilere web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

6 Comments

 • İbrahim
  6 sene ago Reply

  Bence bu akülü tekerlekli sandalye SGK ödemesi gayet yerinde bir destek Ama şöyle bir sıkıntı var. akülü tekerlekli sandalye ücretini peşin verip alıyoruz. daha sonra SGK geri ödüyor. ama durumu olmayan bir insan için 2000-2500 TL ciddi bir para. bunu bulamayıp alamayan birçok kişi vardır

 • recep
  6 sene ago Reply

  Google de tekerlekli sandalyeler hakkında araştırma yapıyordum. Tekerlekli sandalyeler de devlet desteği veya sgk ödemesi var mı bununla ilgili olarak. Ancak ben sizin kadar detaylı anlatan başka bir site görmedim. Gerçekten her şeyi en ince detayına kadar yazmışsınız. Tekerlekli sandalyeye ihtiyaç sahiplerine bu konuda destek olduğunuz için çok teşekkür ederim.

 • Reis
  6 sene ago Reply

  akülü tekerlekli sandalye veren dernekler ile iletişime geçmekte fayda var arkadaşlar. Akülü tekerlekli sandalye yardımı için uğraşan yardımsever insanlar hala var. Akülü sandalye sgk ödemesi 2018 mevzuatı bir önceki seneye göre değişmiş bu işi çok zorlaştırmamak gerekiyor bence. Admin tekerlekli sandalye almak için nereye başvurulur, akülü sandalye sgk ödemesi konusunda arşiv niteliğinde bir makale olmuş elinize sağlık.

 • Pınar Minaz
  6 sene ago Reply

  Merhaba,
  Ofise bir arkadaşım tekerlekli sandalye kampanyası için mavi kapak toplama kutusu koydu. Eskiden bu konuda düşünmemiştim. Ancak devletin zaten bunu yapmak zorunda olduğunu düşündüm. Biraz araştırma yaptım. Açıklama yazınızla beraber hem aydınlandım, hem de bir sürü soru işareti daha oluştu. Türkiye omurilik felçlileri derneği kampanyayı yürütüyormuş. Kampanyadan elde edilen gelirle tam olarak ne yapılıyor? Kapak toplamak değil de devletin yapmakla yükümlü olduğu bu işi gerçekten(5000 lira bedelindeki sandalye için 2500 lira değil de) yapmasını sağlamak için çabalamak daha doğru olmaz mı?

 • Barış
  5 sene ago Reply

  Selam 6 yıldır yatalağım adım barış 27 yaşındayım hiç dışarı cıkamıyorum yarıdma ihtıyacım var tekerleklı sandayeöın olmasını istıyorum dışarı cıkmak istıyorum ama madi durumum yok alacak dururum da degılım yardım bağış tekerleklı sandalye için nerden bulurum bana yardım edecek bi akulu sandalyem olmasını istıyorum numaramı burakıyorum burda 05317668444

 • Gülsüm
  3 sene ago Reply

  Çok faydalı bilgiler. emeğinize sağlık

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search